Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji.

Uczniowie  uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Od 01.07.2018 r  w  Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego nr 2 w Łomży  realizowany jest projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji ”, którego wnioskodawcą jest Urząd Miasta Łomża a realizatorem Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.

Kwota dofinansowania:  1.668.399,43zł.

Wkład własny:  88.191zł

Budżet ogółem: 1.756.590,43 zł

Zrekrutowano 128 uczniów, którzy   korzystają z bogatej oferty edukacyjnej. Uczestniczą w zajęciach dodatkowych wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia z matematyki, języka angielskiego, przyrody. Chętni uczniowie wezmą udział w warsztatach naukowych: „Młody programista”.

Atrakcyjną formą zdobywania wiedzy będzie wycieczka do  Centrum Nauki Kopernik, obóz językowy „Wakacyjna Akademia Języka Angielskiego”. Dodatkowe zajęcia przyczynią się do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

6 nauczycielek   podnosi swoje kompetencje w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych.

Szkoła otrzymała również wsparcie w postaci: adaptacji pomieszczeń, mobilnej pracowni komputerowej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, laptopów, projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych.