KONKURS FOTOGRAFICZNY – WYNIKI!!!

PROTOKÓŁ

z oceny prac nadesłanych na

VI POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

PT.: „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO – BOHATEROWIE NASZEJ ZIEMI”

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży wraz z organizatorami serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom – uczniom, którzy nadesłali swoje prace fotograficzne oraz ich opiekunom za udział w VI POWIATOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM PT.: „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO – BOHATEROWIE NASZEJ ZIEMI”.

KOMISJA KONKURSOWA Z PRZYJEMNOŚCIĄ PODZIWIAŁA WASZE ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI FOTOGRAFICZNE, KTÓRE SĄ DOBRĄ PODSTAWĄ DO DALSZEGO DOSKONALENIA.

WYNIKI KONKURSU

Na etap powiatowy wpłynęło 194 prace fotograficzne we wszystkich kategoriach.

KATEGORIA I – klasy I – III – szkoła podstawowa

Na konkurs wpłynęło 35 prac.

KATEGORIA II – klasy IV – VI – szkoła podstawowa

Na konkurs wpłynęło 76 prac.

KATEGORIA III – klasy VII – VIII i III – gimnazjum

Na konkurs wpłynęło 83 prace.

Komisja konkursowa po wnikliwej analizie prac, biorąc pod uwagę walory merytoryczne, artystyczne i estetyczne, nagrodziła i wyróżniła:

KATEGORIA I – klasy I – III – szkoła podstawowa

I miejsce

 • JULIA KWIATKOWSKA – SP nr 2 w Łomży

II miejsce

 • NATALIA OSTROWSKA – SP nr 2 w Łomży
 • MAJA GRAJKO – SP nr 2 w Łomży

III miejscenie przyznano

Wyróżnienie

 • ASET KHUMAIDOVA – SP nr 2 w Łomży
 • MOHAMED BARRY – SP nr 2 w Łomży

KATEGORIA II – klasy IV – VI – szkoła podstawowa

 I miejsce

 • ALEKSANDRA LESIAK – SP nr 10 w Łomży
 • JULIA DĄBROWSKA – SP nr 2 w Łomży

II miejsce

 • BARTOSZ PTASZYŃSKI – SP nr 1 w Łomży
 • ANTONI WASILEWSKI – SP nr 2 w Łomży

III miejsce

 • MAGDALENA MACIEJEWSKA – SP nr 2 w Łomży

Wyróżnienie /za pojedyncze zdjęcia/

 • SZYMON JANKOWSKI – SP nr 2 w Łomży
 • TOMASZ LIŻEWSKI – SP nr 2 w Łomży
 • MAGDALENA DUCHNOWSKA – SP nr 2 w Łomży
 • OLIWIER SIEDLER – SP nr 2 w Łomży

KATEGORIA III – klasy VII – VIII szkoła podstawowa  i III gimnazjum

I miejsce

 • ELIZA GRONOSTAJSKASP nr 1 w Łomży

II miejsce

 • NIKOLA MAKOWSKA – SP w Jedwabnem
 • NATALIA ZABIELSKA – SP w Jedwabnem
 • ANNA PIEŃKOWSKA – SP w Jedwabnem
 • IZABELA BRYSZKOWSKA – SP w Jedwabnem
 • WIKTORIA ORMANOWSKA – ZSP w Piątnicy
 • SEBASTIAN ROGOWSKI – SP nr 2 w Łomży

III miejsce

 • ALEKSANDRA BRZOZOWSKA – ZSP w Piątnicy

Gratulujemy serdecznie nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich opiekunom!!!

Łomża; 26.04.2019

KOMISJA KONKURSOWA