OBIADY – LISTOPAD!!!

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA M-C LISTOPAD 2019 R. WYNOSI:

 oddział przedszkolny: 19 dni x 7,00 =  133,00 zł

Klasy I-VIII: 19 dni x 3,8 = 72,20 zł

Pracownicy szkoły: 19 dni x 9,00 = 171,00 zł

Należność za obiady należy wpłacać na konto szkoły w dniach:

4-8.11.2019 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001

Odliczeń za nieobecność na obiedzie (choroba, wycieczka) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.