OBIADY – STYCZEŃ!!!

Odpłatność za obiady za m-c styczeń 2020 roku wynosi:

– oddział przedszkolny: 9 dni x 7,50 zł = 67,50 zł

– klasy I-VIII: 9 dni x 4,00 zł = 36,00 zł

– pracownicy szkoły: 9 dni x 9,00 zł = 81,00 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 02.01.2020 r. – do 09.01.2020 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001 

Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.

Uczniowie, za których rodzice nie dokonali opłaty w podanym terminie (a opłata nie została zaksięgowana na koncie szkoły do 12-go), w dniu 13.01.2020 r. (poniedziałek) nie będą mogli przebywać w stołówce i jeść posiłków, aż do chwili uregulowania należności.