#SzkołaDoHymnu

#SzkołaDoHymnu

Już po raz kolejny uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli zaśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego” i włączyć się w akcję „Szkoła do hymnu”.

W ten sposób cała społeczności szkolna włączyła się we wspólne świętowanie Narodowe Święto Niepodległości.

W związku z pandemią COVID-19 tak to wyglądało.

JS@JS

NIKOLA

KACPER

MAGDALENA

DAWID

BARTEK

https://drive.google.com/file/d/1Vh7RrO9zsipYh2BBhZcGDjyb6loY87_u/view?invite=CI-E5vEL&ts=5fab27f6