OBIADY – PAŹDZIERNIK!!!

Odpłatność za obiady za m-c październik 2019 roku wynosi:
  • oddział przedszkolny: 23 dni x 7,00 = 161 zł
  • klasy I-VIII: 22 dni x 3,80 = 83,60 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

W dniu 14.10.2019 r. stołówka szkolna nie wydaje obiadów (dotyczy klas I-VIII).
Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:
od 01.10.2019r. – do 4.10.2019r.

Prosimy o zachowanie terminu.

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001
Getin Noble Bank SA
w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.