Szkolny konkurs plastyczny pt. „JESTEM BEZPIECZNY W SIECI”

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu serdecznie zapraszamy uczniów klas 0-III do wzięcia udziału w

szkolnym konkursie plastycznym pt. „Jestem Bezpieczny w Sieci”.

Regulamin:

Cele konkursu:

 • uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu;
 • zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Sieci;
 • budzenie świadomości uczniów w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w Internecie;
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-III;
 2. Czas trwania konkursu: 06.02.2024r. – 16.02.2024r.;
 3. Wykonanie pracy plastycznej na temat „Jestem Bezpieczny w Sieci” (format A4, dowolna płaska technika plastyczna);
 4. Uczeń biorący udział w konkursie zgłasza tylko jedną pracę plastyczną;
 5. Praca na odwrocie powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę;
 6. Organizatorzy przewidują: dyplomy dla laureatów konkursu oraz zamieszczenie prac na stronie internetowej szkoły;
 7. Ocenie podlegać będzie: estetyka wykonania pracy, oryginalność i samodzielność, zgodność z tematem; 
 8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 16 lutego 2024r.

Organizatorzy:

E. Leszczyńska

M. Zaczek

W. Szudrawska

I. Wiśniewska