NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH W SP2!!!

11 lutego 2019 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży odbyła się wyjątkowa uroczystość.

Ukoronowaniem I półrocza było wręczenie dyplomów Najlepsi w SP2. Na uroczystość przybyli najzdolniejsi uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji półrocznej uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 i ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania. Towarzyszyli im dumni z osiągnięć dzieci rodzice.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor SP2, pani Jolanta Kowalewska. Powitała zebranych i zwróciła się do bohaterów wieczoru – wyróżnionych uczniów. Podziękowała im za wysiłek, jaki włożyli w pracę oraz szczególne zaangażowanie w reprezentowanie szkoły na arenie naukowej, artystycznej i sportowej. Wyrazy wdzięczności skierowała również do rodziców uczniów, którzy na co dzień wspierają swoje pociechy w ich trudnej drodze edukacyjnej. Podkreśliła, że bez Ich współpracy ze szkołą sukcesy dzieci nie byłyby możliwe.

Gratulacje i życzenia dalszego rozwoju złożyła zebranym także przewodnicząca Rady Rodziców, pani Iwona Łada.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania był słodki poczęstunek.

Najlepsi w SP2 w 2019 roku

Cichowski Mateusz, Dąbrowska Julia, Duchnowska Magdalena, Dudek Malwina, Gagova Magdalena, Gawkowska Julia, Kurpiewska Klaudia, Liżewska Aleksandra, Łabuda Dawid, Łada Anna, Maciejewska Magda, Miłosek Maciej, Mucha Adrianna, Obrycka Aleksandra, Rogowska Laura, Strzelecki Natan, Szewczyk Klaudia, Świderski Jakub, Świderski Szymon, Tołczyk Martyna, Ulatowska Patrycja, Wałkuski Igor, Wasilewski Antoni. BRAWO!!!

E.Czarnowska

Fot. J.Sokołowski